מאמרים

מחקרים על השפעת רפואה סינית וצמחי מרפא

מחקרים על השפעת רפואה סינית וצמחי מרפא

מחקרים-

מצורפים לינקים למחקרים שביצע דר' יאיר מימון הבודקים את השפעת הטיפול ברפואה סינית וצמחי מרפא על מצבים רפואיים שונים בכלל ועל חולי סרטן בפרט

 

Effect of chinese herbs

herbal therapy on breast cancer adenocarcinoma cell lines.
Maimon Y, Karaush V, Yaal-Hahoshen N, Ben-Yosef R, Ron I, Vexler A, Lev-Ari S.
J Int Med Res. 2010;38(6):2033-9.
PMID: 21227007 [PubMed – in process]
past publications
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maimon%20Y%22%5BAuthor%5D

מחקרים נוספים על השפעת הרפואה הסינית-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20575702