מאמרים

השפעת הרכב בוטני 101LCS על תופעות לוואי של כימותרפיה

השפעת הרכב בוטני 101LCS על תופעות לוואי של כימותרפיה

Effect of the Botanical Compound LCS101 on Chemotherapy-Induced Symptoms in Patients with Breast Cancer: A Case Series Report.

השפעת הרכב בוטני 101LCS על תופעות לוואי של כימותרפיה בחולות סרטן שד: דיווח של סדרת מקרים.

תקציר: הטיפול בסרטן שד, בלית ברירה, גורם לסימפטומים קשים ולעיתים מגבילים שיכולים לגרום לקושי רב והגבלה בתפקוד יומיומי וירידה באיכות החיים. נערך מעקב אחר סדרה של 20 מטופלות עם סרטן שד שטיפלו בהרכב הבוטני בתוספת לטיפול הכימותרפי הרגיל. בסוף סדרת הטיפולים הכימותרפית המטופלות מילאו שאלון הערכה לגבי הסימפטומים שמהם סבלו. 70% מהמטופלות דיווחו שלא סבלו או סבלו מעט מאוד מעייפות, 60% לא סבלו או סבלו מעט מחולשה, 85% לא סבלו או סבלו מעט מכאב, 70% לא סבלו או סבלו מעט מבחילות וכן 80% לא סבלו או סבלו מעט מהקאות. רק 20% דיווחו מהפרעה משמעותית בתפקוד כללי וכן רק 40% התלוננו על הפרעה משמעותית באיכות החיים.

השפעות שליליות או רעילות לא יוחסו לטיפול ב-101LCS על ידי המטופלים , וכן 85% דיווחו שהם מאמינים שהתרכובת הבוטנית עזרה להם בהפחתת תופעות הלוואי. את השפעה של 101LCS על תוצאות קליניות בחולות סרטן שד מומלץ להמשיך ולבחון בעתיד במחקרים מבוקרים אקראיים כפולי סמיות.

פרסום: (Integrative Medicine Insights 2013:8 1–8)

Effect of the Botanical Compound LCS101 on Chemotherapy-Induced Symptoms in Patients with Breast Cancer: A Case Series Report.

Noah Samuels, Yair Maimon, and Rachel Y. Zisk-Rony
(Integrative Medicine Insights 2013:8 1–8)
Abstract: The treatment of breast cancer invariably results in severe and often debilitating symptoms that can cause significant distress and severely impair daily function and quality-of-life (QOL). We treated a series of 20 female breast cancer patients with the botanical compound LCS101 as adjuvant to conventional chemotherapy. At the end of the treatment regimen, patients rated their symptoms. 70% reported that they had either no or mildly severe levels of fatigue; 60% none to mildly severe weakness; 85% none to mildly severe pain; 70% none to mildly severe nausea; and 80% none to mildly severe vomiting. Only 20% reported severe impairment of overall function, and only 40% severely impaired QOL. No toxic effects were attributed by patients to the LCS101 treatment, and 85% reported that they believed the botanical compound had helped reduce symptoms. The effects of LCS101 on clinical outcomes in breast cancer should be tested further using randomized controlled trials.