מחקרים

מחקרים שדר' יאיר מימון פירסם

Research studies published in medical journals:

Cancer research:

Selective anticancer effects and protection from chemotherapy

Z.Cohen, Y. Maimon at al Selective anticancer effects and protection from chemotherapy by the botanical compound LCS101: Implications for cancer treatment. International Journal of Oncology: 2015 Jan;46(1):308-16

https://www.spandidos-publications.com/ijo/46/1/30

LCS101 Reduce quality of life during chemotherapy:

Effect of the Botanical Compound LCS101 on Chemotherapy-Induced Symptoms in Patients with Breast Cancer:

A Case Series Report;  Noah Samuels, Yair Maimon and Rachel Y. Zisk-Rony

Integrative Medicine Insights 2013:8 1-8

http://bit.ly/1ISNbzV

http://1.usa.gov/1Lt7aTg

LCS101 Reduce nausea during chemotherapy:

Clinical Roundup, Selected Treatment Options for Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting

Alternative and Complementary Therapies,  VOL. 18 NO. 3

http://bit.ly/1FI9UMB

Selective killing Effect

here is a need for new options for reducing the side effects of cancer treatment, without compromising efficacy, enabling patients to complete treatment regimens. The botanical compound LCS101 exhibits inhibitory effects on cancer cell growth

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25333773


מחקר על השפעת הרפואה הסינית, צמחי מרפא על הטיפול בסרטן

Long-term survival of a patient with widespread metastases from epithelial ovarian carcinoma receiving mind-body therapies: case report and review Lev-ari S, Maimon Y, Yaal-Hahoshen N.
Integr Cancer Ther. 2006 Dec;5(4):395-9. Review.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101768

Down-regulation of prostaglandin E2 by curcumin is correlated with inhibition of cell growth and induction of apoptosis in human colon carcinoma cell lines. Lev-Ari S, Maimon Y, Strier L, Kazanov D, Arber N. J Soc Integr Oncol. 2006 Winter;4(1):21-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16737669

Activism among exceptional patients with cancer.
Frenkel M, Ari SL, Engebretson J, Peterson N, Maimon Y, Cohen L, Kacen L.

Support Care Cancer. 2011 Aug;19(8):1125-32. Epub 2010 May 29.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21227007

The effects of a Chinese herb formula, anti-cancer number one (ACNO), on NK cell activity and tumor metastasis in rats.
Hong-Fen L, Waisman T, Maimon Y, Shakhar K, Rosenne E, Ben-Eliyahu S.
Int Immunopharmacol. 2001 Oct;1(11):1947-56.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11606026

Effect of chinese herbal therapy on breast cancer adenocarcinoma cell lines.
Maimon Y, Karaush V, Yaal-Hahoshen N, Ben-Yosef R, Ron I, Vexler A, Lev-Ari S.
J Int Med Res. 2010;38(6):2033-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21227007

A Prospective, Controlled Study of the Botanical Compound Mixture LCS101 for Chemotherapy-Induced Hematological Complications in Breast Cancer.
Neora Yaal-Hahoshen, Yair Maimon, Nava Siegelmann-Danieli,
Shahar Lev-Arib, Ilan G. Rona, Fani Sperber, Noah Samuels, Jacob Shoham and Ofer Merimsky
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712486

פרסום מעיתון הרפואה
Use of herbal medicine for cancer treatment-related toxicities
 מאמר מתוך עיתון תל השומר

 

Acupuncture:

Osteoarthritis of the knee:
אוסטיאורטריטיס של הברך- טיפול בדיקור

Acupuncture as complementary medicine in patients with osteoarthritis of the knee Lev-Ari S, Hasner A, Amir H, Skott T, Mosek A, Miller U, Maimon Y.
Harefuah. 2007 May;146(5):354-7, 406.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674552

"Delayed effect of acupuncture treatment in OA of the knee: a blinded, randomized, controlled trial", which has been successfully Udi Miller, Yair Maimon, prof. Dekel, Dr., Adi Arad, Dr. Shahar-Lev Ari.
Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Jan 5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124552

Treating low sperm count:
השפעת הרפואה הסינית על ספירת זרע.

Success of acupuncture treatment in patients with initially low sperm output is associated with a decrease in scrotal skin temperature.
Siterman S, Eltes F, Schechter L, Maimon Y, Lederman H, Bartoov B.
Asian J Androl. 2009 Mar;11(2):200-8. Epub 2009 Jan 5.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19122677

Pain disorders
רפואה סינית וכאב

Acupuncture for treating temporomandibular disorder: retrospective study on safety and efficacy.
Noiman M, Garty A, Maimon Y, Miller U, Lev-Ari S. J Acupunct Meridian Stud. 2010 Dec;3(4):260-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21185541

Rehabilitation:
שיקום

Acupuncture treatment in geriatric rehabilitation: a retrospective study.
Barad A, Maimon Y, Miller E, Merdler S, Goldray D, Lerman Y, Lev-ari S.
J Acupunct Meridian Stud. 2008 Sep;1(1):54-7. Epub 2009 Mar 24.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20633456

Stress and psychological problems:
מתח ובעיות פסיכולוגיות

 

The Seven Types of Stress Transforming Evils into Virtue
Maimon Y, European Journal of Oriental Medicine, EJOM Vol 6,
http://www.ejom.co.uk/articles/syndromes-conditions-and-diseases/the-seven-types-of-stress-transforming-evils-into-virtue-how-to-treat-internal-factors-of-disease.html

Questions of Shen
Thieme: Almanac 2008, Acupuncture and Chinese Medicine/ Maimon. Y
https://www.thieme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Athieme-almanac-2008-new-edition-of-reference-tool&catid=69%3A2007&Itemid=91

________________________________________

 

מחקרים הבודקים את השפעת הרפואה הסינית וצמחי המרפא על הטיפול בחולי סרטן-  ריכז את המחקרים: אסף מור

1. השפעה של דיקור על מערכת החיסון
Effect of acupuncture on interleukin-2 level and NK cell immunoactivity of peripheral blood of malignant tumor patients. Wu B, et al , Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1994 Sep

מסקנה: טיפול באקופונקטורה יכול לעלות את הספירה של כדוריות דם לבנות ולחזק את מערכת החיסון.

Acupuncture for Chemotherapy-Induced Neutropenia in Patients with Gynecologic Malignancies: A Pilot Randomized, Sham-Controlled Clinical Trial. Weidong Lu et al, J Altern Complement Med. 2009 July; 15(7): 745–753.
מסקנה: אקופונקטורה יכולה לסייע בהעלאת הספירה הלבנה לאחר כימותרפיה אצל חולות בסרטן השחלות


כאב

2. השפעה של דיקור על הפחתת כאב הנובע מסרטן:

Analgesic effect of auricular acupuncture for cancer pain: a randomized, blinded, controlled trial. Alimi D, J Clin Oncol. 2003 Nov

מסקנה: דיקור אוזן יכול להפחית כאב הנובע ממחלת הסרטן.

3. השפעה של דיקור על כאב ותנועה של הזרוע לאחר ניתוח הסרת בלוטות בסרטן שד.

Pain-relief and movement improvement by acupuncture after ablation and axillary lymphadenectomy in patients with mammary cancer.He JP, et al, Clin Exp Obstet Gynecol. 1999

מסקנה: טיפול באקופונקטורה יכול לשפר את רמת הכאב ואת תנועת היד בטיפול לאחר מיד לאחר הניתוח.

4.השפעה של טיפול באקופונקטורה וטיפול במגע על סימפטומים של מחלת הסרטן:
Symptom management with massage and acupuncture in postoperative cancer patients: a randomized controlled trial. Mehling WE, et al. J Pain Symptom Manage. 2007 Mar

מסקנה: טיפול בעיסוי ובאקופונקטורה יכול להוריד את רמות הכאב להפחית את רמות הדיכאון אצל מטופלים לאחר ניתוח להסרת גידול סרטני.

בחילות והקאות

5. השפעה של אקופונקטורה על בחילות והקאות לאחר כימותרפיה

Electroacupuncture for control of myeloablative chemotherapy-induced emesis: A randomized controlled trial. Shen J et al. JAMA. 2000 Dec

מסקנה: טיפול באקופונקטורה יכול להפחית בצורה משמעותית את רמות הבחילה וההקאות לאחר טיפול כימותרפי בימים שלאחר הטיפול

 

גלי חום ודיכאון

6. השפעה של אקופונקטורה על גלי חום.
Randomized, controlled trial of acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients. Deng G, et al J Clin Oncol. 2007 Dec

מסקנה: טיפול באקופונקטורה יכול להפחית את כמות גלי החום אצל חולות סרטן השד.

7. השפעה של אקופונקטורה על סימפטומים הקשורים למנפאוז אצל מטופלות עם סרטן השד
Acupuncture in the treatment of menopause-related symptoms in women taking tamoxifen.Porzio G, et al Tumori. 2002 Mar-Apr;

מסקנה: טיפול באקופונקטורה יכול לסייע לחרדות, דיכאון, גלי חום ותופעות אחרות אצל מטופלות הנוטלות Tomoxifen.

8. אקופונקטורה לעומת תרופות נוגדות דיכאון אצל מטופלות עם סרטן שד הורמונלי

Acupuncture versus venlafaxine for the management of vasomotor symptoms in patients with hormone receptor-positive breast cancer: a randomized controlled trial. Walker EM, et al J Clin Oncol. 2010 Feb

אקופונקטורה יעילה כמו תרופות נוגדות דיכאון לטיפול בתופעות הנובעות מנטילת תרופות אנטי- הורמונלית